• Leverandører

Domstol
Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

I dag: Senioradvokat Jahn Egil Osestad Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser…