• Leverandører
 • First Rent A Car Norway AS (Hertz)
  KARL STORZ Endoskopi Norge AS
  Elite Vinduspuss AS
  Søve AS
  Oslo Sportslager AS
  SOS Inspection AS

KlageAnbud365: Tordner mot begrenset antall leverandørledd

Truer leverandørenes rettssikkerhet

Innstrammingen i reglene for å levere en klage på en anbudskonkurranse i Danmark ble kraftig strammet inn for et par år siden. «Over natten» sank…