• Leverandører
  • Isobar Norge AS

KOFA
Anbud365: Lokal tvil om behovet for tilsynsordning for offentlige anskaffelser

Tilsyn kan hindre anbudsjuks

Av Lars Sørgard, konkurransedirektør Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet…