• Leverandører
  • Isobar Norge AS

Konkurranse
Anbud365: Dialog og avklaring etter tildeling

Dialog og avklaring etter tildeling

Advokat Alf Amund Gulsvik, Wikborg Rein Advokatfirma AS Frem til oppdragsgiver sender ut tildelingsbeslutningen har oppdragsgiver adgang til å gjennomføre dialog i del II og…