• Leverandører
  • First Rent A Car Norway AS (Hertz)
    Isobar Norge AS

KOFA


Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

I dag: Senioradvokat Jahn Egil Osestad Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser…