• Leverandører
  • Elite Vinduspuss AS
    Imatis AS
    KARL STORZ Endoskopi Norge AS
    First Rent A Car Norway AS (Hertz)
    Isobar Norge AS

SverigeAnbud365 - Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Svensk innkjøpsprogram etter norsk modell

Sterkt inspirert av norske erfaringer setter nå svenskene i gang et eget, fireårig program for å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det er Upphandlingsmyndigheten i…