• Leverandører
 • Elite Vinduspuss AS
  First Rent A Car Norway AS (Hertz)
  Isobar Norge AS
  Imatis AS
  Søve AS
  KARL STORZ Endoskopi Norge AS

Sykehusinnkjøp: Avtalevolum opp 40%, ressurstilvekst 3%

Anbud365: Sykehusinnkjøp: Avtalevolum opp 40%, ressurstilvekst 3%De foreløpige tilbakemeldinger på anskaffelsesbehovet for 2020 tilsier at veksten i etterspørselen vil fortsette, skriver adm. dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp til sitt styre.

Skriv ut artikkelen

Mens antatt vekst i etterspørselen på avtaler som skal håndteres av Sykehusinnkjøp, er i underkant av 40 % fra 2018 til 2019, er de operative ressursene økt med rundt 3% i samme periode. Dette betyr at et raskt økende volum effektueres med en mindre økning av ressurser, konstaterer adm. dir. Kjetil M. Istad i helseforetaket i en sak som ble lagt frem for styret for kort tid siden.

I styresaken heter det likevel at anskaffelsene i all hovedsak følger de prioriteringene som kundene – helseforetakene – ønsker. Og dialogen med kundene om de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan, betegnes som god.

Totalt er det p.t registrert 820 avtalte prosjekter i anskaffelsesplanen for 2019. Av disse har 527 status «Iht plan» (64 %) mens 293 prosjekter har status «Ikke iht plan» (36 %).

Det er et overheng av prosjekter fra anskaffelsesplanene for 2017 og 2018 som ikke er avsluttet/startet, ifølge styresaken. Dette utgjør totalt 219 prosjekter. Av disse hører 185 prosjekter til anskaffelsesplan 2018 og 34 til anskaffelsesplan 2017 eller tidligere.

Økning i antall anskaffelser i år

“Ikke-planlagte” anskaffelser utgjør 23 % av anskaffelsene i 2019 i foretaket pr august. Inn i 2019 er det et overheng på «ikke-planlagte» prosjekt fra 2018. Disse utgjør 42 prosjekter.

Adm. dir opplyser at det er økning i antall anskaffelser hittil i år, sammenlignet med 2018. Antall anskaffelser på plan 2018 var 555. I tillegg kommer 261 ikke-planlagte anskaffelser – totalt 816. Ved utgangen av august i år var det meldt inn 1011 anskaffelser.

Raskt økende volum

All erfaring tilsier at antall ikke-planlagte anskaffelser vil øke i siste tertial, fremgår det av styredokumentene. Et forsiktig estimat vil være ca. 1125 anskaffelser ved utgangen av 2019. Med dette estimatet vil foretaket ha en vekst i etterspørselen på i underkant av 40 % fra 2018 til 2019. I samme periode har de operative ressursene økt med rundt 3%. Dette indikerer at et raskt økende volum effektueres med en mindre økning av ressurser.

Legges estimatene vil veksten i antall ikke planlagte oppdrag være ca. 45% og utgjøre 1/3 av de samlede anskaffelsene i 2019. Dialog med helseforetakene pågår når det gjelder i forhold til anskaffelsesplan 2020, opplyser adm. dir til sitt styre. De foreløpige tilbakemeldinger på anskaffelsesbehovet for 2020 tilsier at veksten i etterspørselen vil fortsette. Det foreligger ingen konkrete tall knyttet til arbeidet med innmeldte behov, men administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember med en nærmere redegjørelse om status i anskaffelsesplan 2020.

Be the first to comment

on "Sykehusinnkjøp: Avtalevolum opp 40%, ressurstilvekst 3%"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*